Soms… heb je direct hulp nodig. Bijvoorbeeld bij een ongeval, brand, onwel worden, hartstilstand, inbraak, agressie, ongewenst bezoek… 

Natuurlijk bel je dan 112. Maar het duurt even voor die er zijn. De Noodknop brengt dan uitkomst. Door het indrukken van een toets op je telefoon of een losse alarmknop worden er direct een paar buren of collega’s gealarmeerd. Moet je eens opletten hoe snel er hulp is. Hulp in de eerste minuten na een calamiteit kan veel materiële schade en persoonlijk leed voorkomen.  Zodra de professionele hulpdiensten arriveren nemen zij het over.

We hebben een aparte site die helemaal over de Noodknop gaat.